GDPR

CateringGourmet & CAFÉ GOURMET

Mat, Möten & Gemenskap...

GDPR

Vad är GDPR?

Catering Gourmet i Malmö AB jobbar hårt för att se till att vi är redo för Dataskyddsförordningen (“GDPR”) som träder i kraft den 25 maj 2018.

GDPR introducerar striktare regler kring hur bolag som Catering Gourmet i Malmö AB får samla in, hantera, överföra och använda personuppgifter.

GDPR har till syfte att möta de krav som följer med den digitala eran och att låta individer ta tillbaka kontrollen över deras personuppgifter.

Vi gör allt i vår makt för att se till att detta uppfylls. För att läsa mer om hur vi arbetar med GDPR, läs nedan.


Vad innebär GDPR för dig?

I korthet innebär GDPR att du:

Har rätt att få mer detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Denna information tillhandahåller vi i vår Sekretesspolicy.

Får utökade rättigheter att begära radering, motsätta dig behandling och kräva rättelse av dina personuppgifter.


Vårt åtagande i förhållande till GDPR:

Vi avser att följa tillämpliga dataskyddsregler

Att hålla din information säker är en av Catering Gourmet i Malmö AB:s högsta prioriteringar.

Copyright ©  All Rights Reserved 2015                                              info@cateringgourmet.se